Dokumenty

Provozní řád lesního klubu KULÍŠEK LIBČICE

Zřizovatel lesního klubu:

Kulíšek Libčice z.s.

IČO 06019218

Webové stránky: http://kuliseklibcice.netluk.cz

Poštovní adresa: V Pražce 317, Libčice nad Vltavou 252 66

Odpovědná osoba: Mgr. Eva Víšková, Tel: 739 496 264, E-mail: evycce@seznam.cz

KDE: Pevné zázemí LMŠ Kulíšek Libčice nad Vltavou je v ulici Pod Hájem 710. Zázemí tvoří zahradní domek, kde děti mají šatnu a stůl s lavicemi, maringotka určená k odpočinku a separační kompostovací toalety. Přilehlý pozemek slouží k hrám a zahradnickým aktivitám. Každý den využíváme volnou přírodu v okolí, kde trávíme celé dopoledne a kde probíhá hlavní program dne.

KDY: Od září do června pravidelně každý týden od pondělí do pátku. Děti je možné přivést od 7:30 do 8:30 hod a vyzvednout do 16:00. 1. vyzvedávání dětí po obědě –  13.00

Denní program:

7.30 – 8.30 příchod dětí (volná hra, drobná činnost v zázemí)

8.35 přivítání s Kulíškem

9.00 – 9.30 přesun do přírody

9.30-10.00  svačinka

10.00 – 11.45 hlavní program

11.45 – 12.15 návrat do zázemí

12.15 – 12.45 oběd

12.45 – 14.15 odpočinek

14.15 – 14.45 svačina

14.45 – 16.00 vyzvedávání dětí. Učitel musí být předem zákonným zástupcem informován o osobě, která dítě vyzvedává.

PEDAGOGICKÝ TÝM:

Hlavním pedagogem a koordinátorem je Eva Víšková 739 496 264

Asistentka pedagoga              Kateřina Judová       731 555 562

Asistent pedagoga                 Dominik Kusl              608 359 206

Asistentka pedagoga              Lenka Coufalová        604 357 663

Asistentka pedagoga          Doubravka Klementová  731 824 958

Pedagogové a děti se oslovují křestním jménem, vzájemně si tykají. Pokud se na tom rodiče a učitelé dohodnou, tykají si, což samozřejmě nemá vliv na vzájemný respekt.

KOLIK: Počet dětí v jedné věkově smíšené skupině je maximálně 15. Počet pedagogických pracovníků / učitelů: 2 – 3

Všeobecná pravidla: Podporujeme: bezprostřednost dítěte neporušující úctu k přírodě, vzájemnou spolupráci a respekt, samostatnost (sebeobsluhu), psychickou i fyzickou aktivitu (která není nebezpečná), sebevyjádření. Netolerujeme: posmívání, šikanu, přehnanou soutěživost, vzájemnou agresivitu.

Pravidla pro děti:

OČIČKOVÉ PRAVIDLO-v přírodě se děti pohybují v dohledu učitele, nevzdalují se od skupiny, na zavolání se vrátí

RUČIČKOVÉ PRAVIDLO- ručička si hraje, pomáhá, při pohybu po městě se drží kamaráda. Ručička neubližuje, neběhá s klackem či jiným nebezpečným nástrojem, nesmí ničit přírodu. Když chceme něco co má kamarád, zeptáme se ho, jestli můžeme.

Bez svolení učitele děti nesmí jíst plody přírody.Odpadky je potřeba z přírody odnést (vyhodit do nejbližšího odpadkového koše)Děti nesmí kontaktovat cizí neznámé větší zvíře

Pokyny pro rodiče o vybavení dítěte: Pro pobyt v přírodě by mělo být dítě vybavené vhodným oblečením a obuví, v pohodlném batůžku (nejlépe vpředu s přezkou přes prsa) musí mít z domova lahvičku s pitím, svačinu, náhradní oblečení, pláštěnku, fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny a telefonní kontakt na rodiče. V zázemí dítě potřebuje spacák, případně polštářek, bačkory, holinky, talíř a hrneček, náhradní oblečení v podepsané igelitce. Veškeré vybavení je pečlivě označené jménem dítěte.

STRAVOVÁNÍ:

1. svačina z batůžku. Rodiče zajistí svému dítěti do batůžku pití a svačinu v přiměřeném množství na dobu pobytu ve školce. Děti nenosí sladkosti jako je čokoláda nebo bonbóny. Oběd – od firmy Bionea v zázemí (odhlašování – rodiče den předem dají vědět hlavnímu pedagogovi, ten oběd odhlásí). Obědy je třeba uhradit na začátku měsíce. 2. svačina komunitní-rodiny se střídají dle rozpisu služeb. Vodu zajistí učitelé v dostatečném množství.

ZA KOLIK: Kulíšek Libčice zatím není legislativně zařazen mezi síť předškolních zařízení a nemůže proto čerpat dotace MŠMT na úhradu odměny za náročnou práci pedagogických pracovníků. Proto je nutné hradit příspěvek na provoz lesního klubu.

Příspěvek na provoz přijímáme na bankovní účet 2401235926/2010 do 15.dne měsíce docházky. K platbě připište jméno dítěte a měsíc, za který platíte.

4 a 5 dnů – 5800,-

3 dny – 4450,-

2 dny – 2970,-

1 den – 1520,-

Před nástupem do školky je potřeba uhradit kauci ve výši měsíčního příspěvku na provoz. Kauce je vratná v posledním měsíci docházky dítěte do lesního klubu. Zaplacením kauce nabývá platnosti smlouva.

ZÁPIS dětí do LK Kulíšek probíhá každoročně v dubnu a je s časovým předstihem propagován na webových stránkách a plakátech.

OMLOUVÁNÍ A NÁHRADY DOCHÁZKY: V případě nemoci či jiné události rodiče omlouvají dítě hlavnímu pedagogovi, který zajistí odhlášení oběda. Nemocí nevzniká automaticky nárok na náhradu docházky, ale v případě, že je to možné a nepřekročí se kapacita školky, lze si docházku nahradit.