Dokumenty

Provozní řád lesního klubu KULÍŠEK LIBČICE

Zřizovatel lesního klubu:

Kulíšek Libčice z.s.

IČO 06019218

Webové stránky: http://kuliseklibcice.netluk.cz

Poštovní adresa: V Pražce 317, Libčice nad Vltavou 252 66

Odpovědná osoba: Mgr. Eva Víšková, Tel: 739 496 264, E-mail: evycce@seznam.cz

KDE: Pevné zázemí LMŠ Kulíšek Libčice nad Vltavou je v ulici Pod Hájem 710. Zázemí tvoří zahradní domek, kde děti mají šatnu a stůl s lavicemi, maringotka určená k odpočinku a separační kompostovací toalety. Přilehlý pozemek slouží k hrám a zahradnickým aktivitám. Každý den využíváme volnou přírodu v okolí, kde trávíme celé dopoledne a kde probíhá hlavní program dne.

KDY: Od září do června pravidelně každý týden od pondělí do pátku. Děti je možné přivést od 7:30 do 8:30 hod a vyzvednout do 16:00. 1. vyzvedávání dětí po obědě –  13.00

Denní program:

7.30 – 8.30 příchod dětí (volná hra, drobná činnost v zázemí)

8.30 – 9:00 přivítání s Kulíškem, řízená činnost (cvičení, hudba, hry)

9.00 – 9.30 přesun do přírody

9.30-10.00  svačinka

10.00 – 11.30 hlavní program (nabídka), volná hra

11.30 – 12.00 návrat do zázemí

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 14.30 odpočinek

14.30 – 15.00 svačina

15.00 – 16.00 vyzvedávání dětí. Učitel musí být předem zákonným zástupcem informován o osobě, která dítě vyzvedává.

PEDAGOGICKÝ TÝM:

Hlavním pedagogem a koordinátorem je Eva Víšková 739 496 264

Průvodce              Kateřina Judová

Průvodce              Dominik Kusl

Průvodce            Kristina Heřtová

Průvodce             Jana Chadimová

Pedagogové a děti se oslovují křestním jménem, vzájemně si tykají. Pokud se na tom rodiče a učitelé dohodnou, tykají si, což samozřejmě nemá vliv na vzájemný respekt.

KOLIK: Počet dětí v jedné věkově smíšené skupině je maximálně 17. Počet pedagogických pracovníků / učitelů: 2 – 3

Všeobecná pravidla: Podporujeme: bezprostřednost dítěte neporušující úctu k přírodě, vzájemnou spolupráci a respekt, samostatnost (sebeobsluhu), psychickou i fyzickou aktivitu (která není nebezpečná), sebevyjádření. Netolerujeme: posmívání, šikanu, přehnanou soutěživost, vzájemnou agresivitu.

Pravidla pro děti:

OČIČKOVÉ PRAVIDLO-v přírodě se děti pohybují v dohledu učitele, nevzdalují se od skupiny, na zavolání se vrátí

RUČIČKOVÉ PRAVIDLO- ručička si hraje, pomáhá, při pohybu po městě se drží kamaráda. Ručička neubližuje, neběhá s klackem či jiným nebezpečným nástrojem, nesmí ničit přírodu. Když chceme něco co má kamarád, zeptáme se ho, jestli můžeme.

Bez svolení učitele děti nesmí jíst plody přírody.Odpadky je potřeba z přírody odnést (vyhodit do nejbližšího odpadkového koše)Děti nesmí kontaktovat cizí neznámé větší zvíře

Pokyny pro rodiče o vybavení dítěte: Pro pobyt v přírodě by mělo být dítě vybavené vhodným oblečením a obuví, v pohodlném batůžku (nejlépe vpředu s přezkou přes prsa) musí mít z domova lahvičku s pitím, svačinu, náhradní oblečení, pláštěnku, fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny a telefonní kontakt na rodiče. V zázemí dítě potřebuje spacák, případně polštářek, bačkory, holinky, talíř, náhradní oblečení v podepsané igelitce. Veškeré vybavení je pečlivě označené jménem dítěte.

STRAVOVÁNÍ:

1. svačina z batůžku. Rodiče zajistí svému dítěti do batůžku pití a svačinu v přiměřeném množství na dobu pobytu ve školce. Děti nenosí sladkosti jako je čokoláda nebo bonbóny. Oběd – od firmy Bionea v zázemí (odhlašování – rodiče den předem dají vědět hlavnímu pedagogovi, ten oběd odhlásí). Obědy je třeba uhradit na začátku měsíce. 2. svačina komunitní-rodiny se střídají dle rozpisu služeb. Vodu zajistí učitelé v dostatečném množství.

ZA KOLIK: Kulíšek Libčice zatím není legislativně zařazen mezi síť předškolních zařízení a nemůže proto čerpat dotace MŠMT na úhradu odměny za náročnou práci pedagogických pracovníků. Proto je nutné hradit příspěvek na provoz lesního klubu.

Příspěvek na provoz přijímáme na bankovní účet 2401235926/2010 do 15.dne měsíce docházky. K platbě připište jméno dítěte a měsíc, za který platíte.

4 a 5 dnů – 6300,-

3 dny – 4950,-

2 dny – 3400,-

Před nástupem do školky je potřeba uhradit kauci ve výši měsíčního příspěvku na provoz. Kauce je vratná v posledním měsíci docházky dítěte do lesního klubu. Zaplacením kauce nabývá platnosti smlouva.

ZÁPIS dětí do LK Kulíšek probíhá každoročně v dubnu a je s časovým předstihem propagován na webových stránkách a plakátech.

OMLOUVÁNÍ A NÁHRADY DOCHÁZKY: V případě nemoci či jiné události rodiče omlouvají dítě hlavnímu pedagogovi, který zajistí odhlášení oběda. Nemocí nevzniká automaticky nárok na náhradu docházky, ale v případě, že je to možné a nepřekročí se kapacita školky, lze si docházku nahradit.