Myšlenka Lesní MŠ/ Lesního klubu

IMG_7840Lesní klub Kulíšek Libčice má tyto cíle:

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě, podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy, podporovat veřejnost, rodiče a učitele ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, podporovat a rozvíjet přátelství, respekt a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích, podporovat harmonizaci profesního a rodinného života

FILOSOFIE KULÍŠKU-JAKÁ CHCEME BÝT ŠKOLKA, CO NABÍZÍME

POBYT V PŘÍRODĚ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

MALÁ SKUPINA DĚTÍ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM

RADOST Z OBJEVOVÁNÍ

PÉČE O PŘÁTELSKÉ VZTAHY

RYTMUS DNE PROVÁZENÝ RITUÁLY

PODPORA SAMOSTATNOSTI DĚTÍ

VOLNÁ HRA

BEZPEČNÉ RIZIKO

PRÁCE S PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY

PRÁCE S OPRAVDOVÝMI NÁSTROJI

MUZICÍROVÁNÍ

BLÁTOVÁNÍ

VAŘENÍ VENKU

DĚTSKÉ VĚDECKÉ POKUSY

VÝLETY

 

Historie lesních mateřských škol

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školky existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní školka Kulíšek, je první školkou tohoto typu zaměřená na skautskou výchovu, která má k přírodě velice blízko. „Kulíšek“ také vychází ze zkušeností českých lesních MŠ, které jsme navštívily.  O výměnu zkušeností a neustálé vzdělávání se stará Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ).

Myšlenka lesní mateřské školy

Les je jako jedno velké hřiště a příroda je moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Příroda je jejich tělocvičnou, i učebnou pod širým nebem.

Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období. Každé místo v lese, na louce, dává dětem nový a širší pohled na svět okolo nich. Příroda se stává dětem přirozeným prostředím, ve kterém se naučí „správně“ pohybovat, žít a nerušit její děj.

Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Kamínky, šišky, klacíky jako stavebnice. Děti mohou poznávat všemi smysly.

IMG_3953

Proč dát dítě do lesní mateřské školy/lesního klubu?

  • Bezprostřednost – dítě poznává svět bezprostředně, nikoli skrze nástroje a napodobeniny – hračky, knížky, hřiště, dospělé vysvětlování. Má živý kontakt se světem, který je základem zdravé lidské psychiky.
  • Zdraví – dítě si při celoročním pobytu na čerstvém vzduchu přirozeným způsobem posiluje fyzické zdraví. Rozvíjí svou imunitu stejně silně jako hrubou i jemnou motoriku.
  • Svoboda – dítěti je vytvořen prostor pro rozvíjení jeho vlastní iniciativy. Není zavaleno “nařízeným“ programem natolik, že by se postupně naučilo pouze vykonávat návrhy cizích lidí.
  • Respekt – protože děti fungují v kolektivu, jsou zároveň vedeny i k respektu druhých členů skupiny. Učí se úctě k individualitě vlastní i cizí.
  • Samostatnost – dítě je v lese vedeno přirozeně k samostatnosti. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aniž by o tom vědělo.
  • Úcta k přírodě – dítě zažívá existenci v prostředí, které ho přesahuje. Není to prostor uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době poznat a ovládnout. Tím v něm vzrůstá i úcta k prostředí, ve kterém žije. Poznává, že přírodě nevládne a není středem světa, ale že je jeho přirozenou a důležitou součástí.

 

20160913_134135„Základní myšlenka lesních mateřských školek je založena na skutečnosti, že malé děti potřebují bytostně ke svému zdravému vývoji (a nejvíce ve věku mezi třemi až šesti lety) přímý pobyt v přírodě a možnost ji přirozeně vnímat všemi smysly. Děti se tak tou nejpřirozenější cestou v učebně pod širým nebem učí podle ročních období porozumět přírodě a nacházet v ní inspiraci, poučení i zábavu, rozvíjet svou motoriku. Děti tak posilují od raného věku svůj kladný vztah k přírodě a svému životnímu prostředí, což je zvláště v dnešní uspěchané konzumní době důležitým základem pro jejich zdravý sociální, etický i morální vývoj. „

Zdroj: http://brezova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=245955

Lesní mateřské školy jsou podporovány:

001602_05_010094

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona.

více informací http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Kombinovat lesní mateřskou školu zapsanou v rejstříku MŠMT a státní MŠ lze. Tuto informaci máme přímo z MŠTV. Zde přikládáme odpověď na náš dotaz ze dne 28.4.2017. Docházka do dvou MŠ, stanovisko MŠMT

Další informace o provozu lesních MŠ, relativně nedávné době začala platit nová pravidla upravující školský systém v ČR. Postupně jsou zaváděny nové parametry, které počítají s provozem lesních MŠ. V novinách se často mluví o rejstříkuindividuálním vzděláváníškolkovném… vše v souvislosti s lesními MŠ. ..informace přímo z Asociace lesních mateřských škol ZDE

 

WP_20150515_09_31_56_Pro[1]